Stortings valg!

Nå nermer det seg stortings valg. og er vel sikkert mange ennå som er usikker på hvem parti de burde stemme. mitt råd er gjør bakrund skjekk og finn ut hva partine enklig står for og mener. 

jeg har i mange år følgt FRP fordi jegs synes de har rette meninger om vårt samfunn. foreksempel er de for og legge ned bomringer , fjerne arve avgiften. De har så mye bra og Siv Jensen har bein i nesa kan man si. 

Sånn jeg ser på Norge i dag er jeg nesten flau for jeg er norsk på grunn av at statsministern ikke føller folkest meninger. vi har sykehus som det er forsatt lange vente lister på. 

for og dra opp et eksempel så kjenner jeg ei som har en sønn som gikk 14 dager med knekt tommel de hadde dratt på legevakat og de sa bare det er sikkert bare forstuet tommel. jada dagene gikk og ble 14 dager det er lenge og gå med knekt tommel så nå går han men gisp på tommlen men mulig han må inn om bare uker eller no og opprer tommlen om det har grodd feil. 

og jeg har ei vennine som knak foten eller var det hærn et eller annet var det. hun lå 5 dager på Tønsberg sykehus føre de opprete og la inn skinne i beinet. det er for dårlig. 

FRP de vil ha fort gang i sykehus. 

FRP vil også gjøra mulig for flere lærling plasser noe jeg syns er bra.

og når det kommer til Skole så les så kanskje du får annet syns punkt.

Fremskrittspartiet vil:

 • innføre fleksibel skolestartalder med skolestart senest ved syv år
 • at karakterer skal settes basert på objektive faglige prestasjoner, slik at alle parter i skolen kan få en god måling av læringsresultatene
 • innføre karakterer i matematikk, engelsk og norsk, fra og med femte klassetrinn
 • gjenintrodusere begrepene høflighet og dannelse, folkeskikk og disiplin i norsk skole, gjennom bruk av karakterer i orden og oppførsel fra og med tredje klassetrinn
 • innføre daglig fysisk aktivitet for alle elever for å stimulere til bedre helse
 • forsterke rådgivningstjenesten i grunnutdanningen
 • gi ungdomsskoleelevene rett til å velge bort sidemål
 • gi elevene frihet til å velge bort 2. fremmedspråk eller språklig fordypning i engelsk eller norsk på ungdomsskolen
 • sørge for en mer praktisk ungdomsskole blant annet ved å gi skoleeier frihet til å forme innholdet i valgfagene
 • motsette seg krav om økt timetall og utvidelse av skoledagen, men la skoleeier avgjøre dette


 

Fremskrittspartiet vil:

 • at mobberen må bytte skole når skolebytte er eneste utvei ved alvorlig mobbing
 • øke investeringene i skolebygg
 • at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt
 • ha en skikkelig satsing på realfag
 • sikre kristendom og den kristne kulturarv i grunnopplæringen
 • styrke kompetansen hos rådgiverne

for og si det sånn jeg kunne ikke sakt det bedre enn de selv.

jeg liker og tulle med når folk spørr med hva jeg skal stemme på og hvem jeg håper på ska vinne så sier jeg alle vet jo at det er jeg som vinner.

man må jo kunne få lov te og spøke men nå ekke jeg no i parti eller no jeg er bare meg og ska stemme som alle andre i Norge. 

http://www.frp.no/nor <--- skjekk ut sia til FRP og se. sier ikke at du skal stemme FRP det er du selv som skal bestemme!
0

Skriv en ny kommentar